02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

  • مهندسین مشاور شاراب

مهندسین مشاور
آبیاری زهکشی شاراب
Sharab Irrigation & Drainage Consulting Engineers  • مطالعات و نظارت بر بزرگترين شبكه آبياري تحت فشار به روش باراني و يكپارچه در سطح خاورميانـه (اراضـي شـرق رودخانـه گرگر) به مساحت 6500هكتار واقع در محدوده شهرستان شوشتر    • مطالعات و نظارت بر بزرگترين شبكه آبياري تحت فشار به روش قطره اي و يكپارچه در سطح خاورميانه( اراضي ديمه رامهرمـز ) به مساحت 3030هكتار در محدوده شهرستان رامهرمز    • مطالعات و نظارت بر مرمت و بازسازي بزرگترين شبكه آبياري سطحي موجـود در سـطح كـشور ايـران ( شـبكه آبيـاري دز )بـه مساحت 125000هكتار واقع در محدوده شهرستان هاي دزفول  
  • اولين مطالعات Emergency plan آب و فاضلاب كشور جهت كلان شهر اهواز تحت نظارت بانك جهاني  

درباره ما

با اين انديشه كه الگوي برتر و در خور زمان، انديشه علمي و عملي است و نيز حسب وظيفه اجتماعي مفيد به فايده بودن كه لازمه تفكر فراگيري به پهناي عالم هستي مي باشد. و پس از كسب تجربه اجرايي در اجراي پروژه هاي خـردوكـلان در صـنعت آب و كشاورزي ، با شناخت و كشف عوامل بازدارنده اراده اجرايي، تصميم به استقرار جمعي متخصصين در حوزه انديشه گرديد و ابتـدا بـا نام شركت مهندسين مشاور ميراب آبشار در تاريخ 1374/04/30و سپس به نام شركت مهندسين مشاور آبياري و زهكـشي شـاراب (سهامي خاص) تاسيس شد، نگاه آغازين كه تا كنون ادامه دارد بكارگيري تازه هاي علمي دنيا، منطبـق بـا قابليـت پـذيرش بـومي است و تلاش مي نماييم تادرجايگاه مهندسين مشاور صديق و با ارتباط تنگاتنگ با كارفرمايان و همكاري كليه دسـت انـدركاران صنعت آب و كشاورزي در جهت اجراي بهتر پروژه هاي مطالعاتي و نظارتي فعاليت نمائيمزمینه های فعالیت

شبكه هاي آبياري و زهكشي

پايه يك تخصص شبكه هاي آبياري و زهكشي

آب و فاضلاب

پايه تخصص تاسيسات آب و فاضلاب

كشاورزي و منابع طبيعي و دامپروري

پايه تخصص كشاورزي و منابع طبيعي و دامپروري

توسعه منابع و تامين ، انتقال و توزيع آب

مطالعه ، طراحي و نظارت بر پروژه هاي توسعه منابع و تامين ، انتقال و توزيع آب

توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري و فضاي سبز و شيلات

مطالعه، طراحي و نظارت بر توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري و فضاي سبز و شيلات

ارزيابي زيست محيطي

مطالعه ، طراحي و نظارت بر پروژه هاي ارزيابي زيست محيطي

پروژه ها

گواهینامه ها

  • گواهینامه ISO1
  • گواهینامه ISO2
  • گواهینامه ISO3
  • گواهینامه ISO4
  • گواهینامه ISO5